Бібліотека

ВІТАЄМО ВАС НА WEB – САЙТІ БІБЛІОТЕКИ
МОГИЛІВ – ПОДІЛЬСЬКОГО ТЕХНОЛОГО – ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ ВНАУ

Книга – бібліотекар – читач – це ланцюжок, який пов’язує ці три нероздільні слова. Не може існувати бібліотека без книги, а книга без читача.

Різнопланові форми роботи допомагають користувачам поповненню своїх знань та сприяють активізації відвідування бібліотеки.

Діяльність бібліотеки коледжу регламентується законами України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про освіту», інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотеки, Положенням про бібліотеку навчального закладу та Статутом коледжу.
Бібліотека коледжу, як навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ навчального закладу своїми головними завданнями ставить:
• забезпечення необхідною літературою навчально-виховного процесу в коледжі,
• повноцінне і якісне обслуговування викладачів і студентів,
• оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів.
Бібліотечний фонд відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям. Фонд на 01.01.2020 року становить 31217 примірника, з них :
• навчальна література – 20992 прим.,
• державною мовою – 13381 прим.

Wi-Fi зона, яка існує в нашій бібліотеці, дозволяє виходити в мережу Інтернет багатьом користувачам одночасно. Комплектування фонду проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі.

Велика увага приділяється розвитку у читачів інтересу до поглибленої самостійної роботи з навчальною літературою. У бібліотеці створені всі умови для того, щоб студенти мали змогу працювати з книгою та електронним ресурсом в читальному залі.

Бібліотека коледжу виконує функції структурного підрозділу в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та викладацького складу, удосконалення навчального процесу, перебуває в постійному творчому пошуку, видозмінюючи існуючі, стандартні форми і методи роботи для того, щоб зацікавити користувача.

ЖИТТЯ БІБЛІОТЕКИ