Дисципліни вільного вибору

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 2024-2025 Н.Р

Освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік»:

ІІ курс:
Статистика
Міжнародна економіка

Казначейська справа
Бюджетна система

Облік і аналіз ЗЕД
Митний контроль та митне регулювання

ІІ курс
Казначейська справа
Бюджетна система
Аналіз банківської діяльності

Фінанси
Митний контроль та митне регулювання
Управлінський облік

Інформаційні системи і технології в обліку
Історія української культури
Банківська справа

ІІІ курс
Казначейська справа
Бюджетна система
Аналіз банківської діяльності

Фінанси
Митний контроль та митне регулювання
Управлінський облік

Інформаційні системи і технології в обліку
Історія української культури
Банківська справа

Освітньо-професійна програма «Комерційна діяльність»:

ІІІ курс
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
Історія української культури
Фінансова грамотність

Комунікаційна діяльність
Основи менеджменту
Фондові ринки

Інфраструктура товарного ринку
Підприємницьке право
Електронна комерція

Освітньо-професійна програма «Виробництво харчової продукції»:

ІІІ курс
Технічне креслення
Маркетингова діяльність підприємств
Етнічна кухня

Санітарія та гігієна
Основи фізіології і гігієна харчування
Менеджмент харчових підприємств

Основи філософських знань
Історія української культури
Технохімічний контроль галузі

ІV курс
Основи проектування
Система автоматичного проектування

Предмет спецпідготовки
Технологія борошняних виробів

Освітньо-професійна програма «Зберігання і переробка зерна»:

ІІ курс:
Основи філософських знань
Історія української культури
Релігієзнавство

Технічне креслення
Маркетингова діяльність підприємств
Харчова хімія

Основи підприємництва
Контроль якості та безпеки продукції
Технохімічний контроль якості

Економіка підприємства
Основи біотехнології
Менеджмент переробних підприємств

ІІІ курс
Основи філософських знань
Історія української культури
Релігієзнавство

Технічне креслення
Маркетингова діяльність підприємств
Харчова хімія

Основи підприємництва
Контроль якості та безпеки продукції
Технохімічний контроль якості

Економіка підприємства
Основи біотехнології
Менеджмент переробних підприємств

ІV курс
Аспірація і пневмотранспорт
Вентиляційне устаткування підприємств галузі

Основи проектування
Система автоматизованого проектування