Приймальна комісія

ВСП «МОГИЛІВ – ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ГОТУЄ  ФАХІВЦІВ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

(освітньо-кваліфікаційний рівень – фаховий молодший бакалавр)

 

ДЕННА ФОРМА: (на базі 9 класів)

 • 181 «Харчові технології» («Зберігання і переробка зерна», «Виробництво харчової продукції»)
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 076 «Підприємництво та торгівля»

 

 ЗАОЧНА ФОРМА: (на базі 11 класів)

 • 181 «Харчові технології» («Зберігання і переробка зерна», «Виробництво харчової продукції»)

 

ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ 9 КЛ.

1) Свідоцтво про базову загальну середню освіту (пред’являється оригінал і копія);
2) Ідентифікаційний номер (копія);
3) Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт у формі ID картки, копія);
4) 4 фотокарток 3×4 см;
5) мотиваційний лист;
6) При наявності пільг, відповідні документи.

ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ 11 КЛ.

1) Свідоцтво про повну загальну середню освіту та при наявності сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників
на основі повної загальної середньої освіти), виданий 2021, 2022, 2023, 2024 роках оригінал і копію);
2) Ідентифікаційний номер (копія);
3) Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт копія);
4) 4 фотокарток 3×4 см;
5) мотиваційний лист;
6) Військово-обліковий документ (для осіб, яким у 2024 році виповнюється 16 років).
7) При наявності пільг, відповідні документи.

Гуртожитком забезпечуються всі студенти

Звертайтеся за адресою:

24000 Вінницька обл.
м. Могилів-Подільський, вул. Київська 40/1
ВСП «Могилів-Подільський технолого – економічний фаховий коледж
Вінницького національного аграрного університету»

ТЕЛЕФОН: (04337) 6-28-50

АДРЕСА ЕЛ.ПОШТИ:  mptekvnay@gmail.com, facebook: МптекВнау

ВЕБ-САЙТ: mptek-vnau.org.ua

 

До уваги абітурієнтів Вступної кампанії- 2024 року!

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до коледжу, у якому пояснюються причини, через які  вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він може бути важливим аргументом при вступі. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

Вимоги до мотиваційних листів

 • Лаконічність тексту: короткий виклад думок, важливі деталі, факти.
 • Чітка структура, логічність послідовності викладу: «шапка», вступ, основна та заключна частини (бажано розбивати текст на абзаци).
 • Дотримуватись офіційно-ділового стилю. Лист не повинен містити емоційно забарвленої лексики.
 • Дотримуватись норм сучасної української літературної мови.

Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з дотриманням чіткої структури викладення інформації:

 • Розмір – 1-2 аркуші.
 • Формат сторінки – А4;
 • Кегль шрифту – 14;
 • Інтервал між рядками – 1,5.

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу фахової передвищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

У вступі викладається мета і причина написання листа (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей навчальний заклад і як навчання  приятиме професійному розвитку і зростанню. З яким наміром, чому  хоче вступити саме на цю спеціальність. Можливо, є цікава історія  пов’язана з прийняттям рішення.

В основній частині подають факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання:

 • рівень навчальних досягнень, свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом; участь у проєктах, олімпіадах, конкурсах, майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше;
 • участь у позакласній та громадській роботі,
 • здобуті вміння та навички, які допоможуть у навчанні за обраною
  спеціальністю.

Зазначити професійні цілі, описати, що цікавить в обраній спеціальності, ким себе бачить після завершення навчання тощо.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та  подальшої успішної роботи за фахом.

Заключна частина має завершуватися  підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

На основі Прийом документів Іспит Оголошення результатів Зарахування
Реєстрація електронних кабінетів – з 25.06.2024 – 31.10.2024
БСО 01.07-13.07.2024 14.07-22.07.2024  

24.07.2024

не пізніше 12:00

За державним замовленням:

31.07.2024 не пізніше 18:00

За кошти ФіЮО:

03.08.2024

переведення не пізніше 08.08

БСО

Додатковий набір

02.08-15.08.2024 16.08-23.08.2024 24.08.2024 За кошти ФіЮО:

31.08.2024

не пізніше ніж 31.10

Реєстрація електронних кабінетів – з 01.07.2024 – 31.10.2024
ПЗСО 05.07-22.07.2024

Закінчення прийому заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди о 18:00  22.07. Закінчення прийому заяв для осіб, які вступають за сертифікатами ЗНО, НМТ –  о 18:00 02.08.2024

23.07-01.08.2024 07.08.2024

не пізніше 12:00

За державним замовленням:

14.08.2024 не пізніше 12:00

За кошти ФіЮО:

30.08.2024

переведення не пізніше 26.08

ПЗСО

Додатковий набір

01.09-14.09.2024 15.09-19.09.2024 20.09.2024 31.10.2024
Заочне ПЗСО

 

 

05.07-22.07.2024

 

23.07-01.08.2024  

07.08.2024

 

За державним замовленням:

14.08.2024 не пізніше 12:00

За кошти ФіЮО:

30.08.2024

переведення не пізніше 26.08

Заочне ПЗСО

Додатковий набір

02.10-06.10.2024 09.10-12.10.2024 13.10.2024 17.10.2024