Історія

У мальовничій місцевості, що нагадує велику чашу, на лівому березі Дністра, розташоване місто Могилів-Подільський. У самому центрі міста виділяється красива будівля – пам’ятка архітектури. В ній  розмістився технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету.

Історія коледжу починається з  4 лютого 1904 року, коли була прийнята постанова Могилів – Подільської міської думи про відкриття семикласного комерційного училища, у зв’язку з потребою міста у навчальному закладі. Таким чином у 1904 році на зібрані благодійні кошти у сумі 24.000 карбованців від приватних осіб та закладів було відкрите семикласне комерційне училище, але функціонувало воно у складі 6 класів.
Перший набір був у кількості 245 учнів у найманому приміщенні, тому як у місті не було в наявності вільних приміщень, вже з початку відкриття піклувальна рада створила товариство, яке мусило шукати кошти на будівництво приміщення.

Південь Поділля.

Статут училища був затверджений 26 червня 1904 року.
Директором став І. Г. Подоба, відомий фахівець у справі сільського господарства.

Могилів–Подільське комерційне училище носило ім’я Государя Наследника и Великаго Князя АлексияНиколаевича (назва училища мовою оригінала). При училищі існувало Товариство педагогів, що об’єднувало усіх педагогів міста.

Найцікавішим в історії коледжу є Закон про ділення з державного казначейства позики на будівництво деяких комерційних училищ і торговельних шкіл. Цей Список був затверджений імператором Миколою ІІ.
Таким чином у 1909 році з коштів державного казначейства було надано 10.000 карбованців Могилів – Подільському Комерційному училищу за умовами погашення позики на протязі 5 років рівними частинами, починаючи з 1918 р.

З 1934 року на базі хіміко–технологічного технікуму плодовоовочевої промисловості за постановою РНК УРСР був організований торговий технікум. Першим директором технікуму був призначений Бараболя Н.П.

Змінив  його на посаді директора Лубковський П.І., пізніше Тарасенко О.П. і     Римар В.Ф.

У 1948 році за розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 15661–р від 25.10.1947 р. технікум було переведено в м. Могилів – Подільський, Вінницької області і відповідно перейменовано / наказ по Міністерству торгівлі УРСР № 200 від 19.04.1948р./З 1973 року по 2012 р. директором навчального закладу була   Главацька Г.Т.(сьогодні Почесний директор).

12 листопада 1982 року за розпорядженням Ради Міністрів УРСР на базі технікуму радянської торгівлі утворено технологічний технікум, підпорядкований Міністерству заготівель УРСР, яке пізніше перейменоване в Міністерство хлібопродуктів УРСР.

У березні 1986 р. Могилів–ІІодільський технологічний технікум випустив своїх перших спеціалістів.

В 1993 році технікум був переданий Міністерству сільського господарства та продовольства України, а з 2000 року технікум підпорядкований Міністерству аграрної політики України.

У 2000 році завдяки відповідній матеріально-технічній базі та високому кадровому потенціалу було відкрито нову спеціальність «Комерційна діяльність».

У 2003 році технікум став структурним підрозділом Вінницького державного аграрного університету. На базі технікуму створено філію університету по заочній формі навчання зі спеціальності “Облік і аудит”.

У 2009 р. згідно Наказу Вінницького державного аграрного університету від 1 квітня 2009 р. № 27–Т змінено статус технологічного технікуму Вінницького державного аграрного університету та перейменовано в Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького державного аграрного університету, з 2010 року – національного.

З 1973 року по 2012 рік  технікум очолювалаГлавацька Галина Тимофіївна (нині Почесний директор коледжу).На початку 2012 року директором бук Кривоконь О.С.У 2013-2014 роках обов’язки директора виконував Цуркан О.В.З серпня 2014 року колектив коледжу очолювавВдовцов Михайло Леонтійович.

З 2016рокуколектив очолює  Казьмір Валентина Анатоліївна.

Коледж сьогодні – сучасний, демократичний заклад, який здійснює підготовку кваліфікованих, творчих, конкурентоспроможних фахівців за спеціальностями:

071 «Облік і оподаткування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

181 «Харчові технології» («Виробництво харчової продукції» та «Зберігання і   переробка зерна»).

У коледжі працює 6 циклових комісій:

  • філологічних дисциплін та фізичного виховання;
  • суспільно-гуманітарних дисциплін;
  • природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін;
  • обліково-економічних дисциплін;
  • товарознавство зерна і харчових продуктів;
  • спеціальних технологічних дисциплін.