Анкетування про якість освіти

Онлайн-опитування здобувачів освіти коледжу щодо оцінки змісту освітньо-професійної програми

Анкета для опитування здобувачів освіти щодо якості організації та підготовки курсових робіт

Анкета для анонімного онлайн опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання

Анкета для онлайн опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін

Вивчення дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Онлайн-опитування здобувачів фахової передвищої освіти коледжу щодо вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми